4 Kasım 2013 Pazartesi

Muharrem Ayının İlk Günü Yapılacaklar


Muharrem’in ilk günü çok mübarek bir gündür. Hatta İbni Abbâs radıyallahu anh‘dan rivayete göre Allâh-u Teâlâ’nın Fecr Sûresi’nin ilk ayet-i kerîmesinde yemin ettiği sabah, senenin ilk sabahı olan Muharrem’in ilk gününün sabahıdır.

Bu mübarek günlerde şu davranışları yapmakta güzel sevaplar vardır:


Misvak kullanmak.

Gözlere, ismit sürmesi çekmek.

Namazları camide cemaat ile kılmak.

Namaz borcu var ise kaza namazı kılmak.

Namaz borcu yok ise nafile namazlar kılmak.

Kur’an-ı Kerîm okumak.

Güzel kokular sürmek.

1) Rivayete göre: “Muharremin ilk günü üç yüz altmış kere Âyete’l Kürsî okuyan ve her birinin başında besmele çeken ve bu sayıyı tamamladıktan sonra:

‘Ey halleri değiştiren Allah! Kendi kuvvetin ve kudretinle bizim hâlimizi hallerin en güzeline çevir. Ey Ulu ve ey Yüce! Duamızı kabul eyle. Allah-u Teâlâ, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âl-i ashâbına salât ve selam eylesin’ diye dua eden kişi istemediği her şeyden korunur.” Bu böylece denenmiş ve doğru çıkmıştır.

2)Rivayete göre: ”Her kim muharremin ilk günü bir kâğıda yüz on üç besmele yazar da onu üzerinde taşırsa ömrü boyunca ona istemediği bir şey ulaşmaz.”

3) Her kim evinden ocağından eziyet veren böcekleri haşerâtı uzaklaştırmak istiyorsa, muharremin ilk gününde A’raf Sûresi:97-99. âyet-i kerimelerini bir kağıda yazıp, sonra onu suyla bozarak evinin ocağının dört bir tarafına o suyu serperse, Allah-u Teala’nın izniyle bütün zararlı mahlukattan emin olur.

(Mâü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:166)

MUHARREM AYI İLK GÜN NAMAZLARI
İlk gece(3 kasım pazarı, 4 kasım pazartesiye bağlayan gece) Namazı:

Muharremin ilk gecesinde her rekatte bir Fâtiha, on Âyete’l Kürsî ve on ihlâs okuyarak on rekat kılınır. Sonra eller kaldırılarak kendisi, anne babası ve tüm inanan erkeklerle kadınlar için istiğfarda bulunulduktan sonra:

‘Ey Allah! Senin razı olmayıp ben, nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüretimi göstermişken beni tevbeye davet ettin.

Ey Allah! Ben büyün bunlardan dolay Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celâl ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onlnları kabul edersin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle’ derse, şeytan:

“Vay başımıza gelenlere! Bir senelik yorgunluğumuz boşa gitti” der.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazinetü’l-esrâr, sh:43)


İlk Gün(4 kasım pazartesi günü) Namazları:

1) Muharremin ilk gününde dilediği sûrelerle iki rekat kılan, daha sonra ellerini kaldırarak:

“Ey Allah! Sen Kâdim(evveli olmayan) bir Rabbsin. İşte bu yeni bir senedir. Ben Senden, bu senenin hayrından istiyorum, şerrinden de Sana sığınıyorum. Ey celâl ve ikram sahini!

Ey Allah! Sen Ebedisin, Kâdimsin(başlangıcın ve sonun yoktur). İşte bu yeni bir senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni şeytandan koruyasın, kötülüğü çokca emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey celâl ve ikrâm sahibi!” duasını okuyan kişi için Allâh-u Teâlâ bir melek görevlendirir ki, o melek şeytanı o kişiden uzaklaştırır, Allah-u Teâlâ nefsine karşı hareket etme hususunda ona yardım eder, râzı olduğu işlere onu muvaffak kılar ve bütün işlerinde o kişiye kolaylıklar ihsân eder.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazinetü’l-esrâr, sh:43)

2) Güneş doğduktan(işrak vakti girdikten) sonra iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fâtiha Sûresi’nden sonra herhangi sure okunur. Selam verildikte sonra yedi kere: “La ilahe illallah” kelime-i tayyibesi zikredilir.

MUHARREM AYI İLK GÜN ORUCU
Hasen el-Adevi rahimehullâh‘ın “en-Nefahâtü’n-Nebeviyye” isimli eserindeki nakline göre İbni Hacer rahimehullâh‘ın, senediyle Hafsa vâlidemizden ve İbni Abbâs radıyallahu anhümâ‘dan rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte:

“Zilhiccenin son günü(3 kasım pazar) ile Muharremin ilk gününü(4 kasım pazartesi) oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirip, gelecek seneye oruçla başlamış olur, bu nedenle Allâh-u Teâlâ o kimse için elli senelik(günahları da olsa) keffâret yazar.” buyrulmuştur.

(Abdülkâdir el-Geylânî, El-Ğunye, 2/90; Mâü’l-Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:167; Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/106)

İnşaAllah bu günleri hakkıyla değerlendirenlerden oluruz. Selam ve dua ile.Alıntıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder